Πληροφορίες

Πρόσφατη επένδυση της εταιρείας είναι ένα οικόπεδο 7.100 τμ που βρίσκεται στο επιχειρηματικό πάρκο της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο Δήμο Πυλαίας. Η Τεχνόπολη έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως πόλος συγκέντρωσης καινοτόμων επιχειρήσεων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Ο απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η κατασκευή ενός κτιριακού συγκροτήματος, που πρόκειται να στεγάσει κατά βάση εταιρείες και επιχειρήσεις από τους κλάδους της πληροφορικής, της εκπαίδευσης, της βιοτεχνολογίας και της βιοϊατρικής, καθώς και επαγγελματικούς χώρους γραφείων. Το κτίριο θα κατασκευαστεί σε πέντε στάθμες ανωδομής με δυνατότητα κατακόρυφου ή οριζόντιου διαχωρισμού σε λειτουργικές ενότητες οι οποίες θα μπορούν να έχουν αυτόνομη λειτουργία. Στους ισόγειους χώρους σχεδιάζεται να λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και εργαζομένων, εκθεσιακοί χώροι και εστιατόριο-café.