Πληροφορίες

Πρόσφατη επένδυση της εταιρείας αφορά οικόπεδο 7.100 τ.μ. που βρίσκεται στο Επιχειρηματικό Πάρκο της Τεχνόπολης, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Η Β.Ε.ΠΕ. Τεχνόπολη έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως πόλος συγκέντρωσης καινοτόμων επιχειρήσεων από τους κλάδους της πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, καθώς και με ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στόχος της εταιρείας είναι η κατασκευή ενός ή περισσότερων αυτόνομων κτιρίων, εμβαδού από 2.000 έως 10.000 τ.μ., με βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά και λειτουργικότητα σε ότι αφορά τους εργασιακούς χώρους και τις επιμέρους ανάγκες των χρηστών. Τα κτίρια θα κατασκευαστούν σε τέσσερις στάθμες ανωδομής με δυνατότητα κατακόρυφου και οριζόντιου διαχωρισμού σε αυτόνομες λειτουργικές ενότητες. Θα απευθύνεται κατά βάση σε εταιρείες και επιχειρήσεις από τους κλάδους της πληροφορικής, της εκπαίδευσης, της βιοτεχνολογίας και της βιοιατρικής καθώς και σε αυτόνομους επαγγελματικούς χώρους γραφείων.