Η εταιρεία Στεφάνου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 με κύριο τομέα δραστηριοποίησης την ανάπτυξη και διαχείριση αστικών ακινήτων έχει πλέον εδραιωθεί ως μια από τις πιο αξιόπιστες και καινοτόμες εταιρείες στην δημιουργία ιδιωτικών έργων υψηλής ποιότητας.

Η επιτυχία της αυτή οφείλεται στην μεγάλη εμπειρία και στην ευελιξία της, καθώς ακολουθεί τις εξελίξεις στον σχεδιαστικό-κατασκευαστικό τομέα και τις εφαρμόζει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το βασικότερο πλεονέκτημά της όμως είναι πως λειτουργεί με κύριο γνώμονα την υψηλή αισθητική, τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση επιτυγχάνοντας παράλληλα ανταγωνιστικό κόστος.

Η εταιρία παρέχει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει όλα τα στάδια υλοποίησης ένος έργου, από το επενδυτικό πλάνο έως την πλήρη υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη-συντήρηση του.