• Πτέρυγα ΙΙ, Ισόγειο

  Χώρος 1: Ενιαίος χώρος για επαγγελματική χρήση με υπόγειο και πρόβλεψη για εμπορευματικό ανελκυστήρα
  Ισόγειο: 206 m², Υπόγειο: 226 m²

  Χώρος 2: Ενιαίος χώρος για επαγγελματική χρήση με υπόγειο και πρόβλεψη για εμπορευματικό ανελκυστήρα
  Ισόγειο: 245 m², Υπόγειο: 269 m²

 • Πτέρυγα ΙΙ, 1ος Όροφος

  Χώρος 3: Ενιαίος χώρος για επαγγελματική χρήση με ένα χώρο κουζίνας και δύο w.c.

  Επιφάνεια: 164m²

 • Πτέρυγα ΙΙ, 2ος Όροφος

  Χώρος 3: Ενιαίος χώρος για επαγγελματική χρήση με ένα χώρο κουζίνας και δύο w.c.
  Επιφάνεια: 164 m²

 • Πτέρυγα ΙΙΙβ, Ισόγειο

  Ενιαίος χώρος για επαγγελματική χρήση με υπόγειο και πρόβλεψη για εμπορευματικό ανελκυστήρα
  Ισόγειο: 252 m², Υπόγειο: 261 m²