Η Εταιρία

Η εταιρεία Στεφάνου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 με κύριο τομέα δραστηριοποίησης την ανάπτυξη και διαχείριση αστικών ακινήτων έχει πλέον εδραιωθεί ως μια από τις πιο αξιόπιστες και καινοτόμες εταιρείες στην δημιουργία ιδιωτικών έργων υψηλής ποιότητας.

Φιλοσοφία

Οι τρείς παράμετροι που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το κάθε έργο σε επίπεδο εκτίμησης, μελέτης, υλοποίησης και διαχείρισης, ανεξαρτήτως μεγέθους είναι η υψηλή αισθητική, τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και η υψηλή αποδοτικότητα.

Πιστοποιήσεις

Για τη διασφάλιση της ποιότητας στο παραγόμενο έργο της η εταιρεία εφαρμόζει πρότυπο ISO 9001:2008.

Πελατολόγιο

Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα πελατολόγιο με σημαντικούς ομίλους και επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους δραστηριοτήτων όπως τον τραπεζικό, τον φαρμακευτικό και τον εμπορικό.

Εγγραφή στο Newsletter