Η εξέλιξη των σχεδιαστικών εφαρμογών και υλικών σε συνδυασμό με την νομοθετική απαίτηση για προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των ενεργειακών αναγκών των ακινήτων, έχουν ανάγει τον τομέα της ενέργειας και περιβάλλοντος σε κύριο τους θέμα.

Το όφελος υλοποίησης τέτοιων επενδύσεων είναι διπλό καθώς αναβαθμίζει άμεσα και αισθητά τις συνθήκες διαβίωσης εντός των ακινήτων ενώ ελαττώνει τις ενεργειακές τους ανάγκες. Το ακίνητο αποκτά μεγαλύτερη αξία μέσο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και με βάση την κατάταξη του σε αυτό.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία:

Ενεργειακή Πιστοποίηση Ακινήτων

Με τη λήψη όλων των απαιτούμενων πολεοδομικών εγγράφων, εκτελείται απο ενεργειακό επιθεωρητή αυτοψία του ακινήτου. Η καταγραφή όλων των δεδομένων γίνεται με τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού και τα αποτελέσματα καταχωρίζονται σε ειδικό λογισμικό απο το οποίο εκδίδεται το Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 10 έτη και σε αυτό επισημαίνονται κοστολογημένες οι προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων

Με τη λήψη όλων των απαιτούμενων πολεοδομικών εγγράφων, εκτελούνται απο ενεργειακούς επιθεωρητές δύο επιθεωρήσεις.

  • την αρχική βάση της οποίας κατατάσεται το ακίνητο σε ενεργειακή κατηγορία και
  • την τελική μετά το πέρας των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, όπου καταγράφεται η νέα του ενεργειακή κατάταξη.

Απο τα στοιχεία της πρώτης επιθεώρησης συντάσονται:

  • μελέτη ως προς το είδος και πλήθος των επεμβάσεων που θα εφαρμοστούν,
  • αναλυτικός προυπολογισμός εργασιών και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Η εκτέλεση του έργου ακολουθεί την ολοκλήρωση της μελέτης.