Πληροφορίες

Στα πλαίσια της ριζικής ανακαίνισης του ξενοδοχείου ‘’Άμμων Ζεύς’’ στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, η ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε ανέλαβε την υλοποίηση του περιβάλλοντος χώρου με τη μέθοδο της διαχείρισης έργου (construction management).