Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των πελατών η εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ότι αφορά ακίνητα και γενικότερα το real estate.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία αφορούν:

Επενδύσεις Real Estate

Με βάση τη μεγάλη εμπειρία της στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων καθώς και την ευρύτερη γνώση της αγοράς, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα της συμβούλευσης σε ότι αφορά επενδύσεις real estate, είτε αυτές αφορούν την αγορά γης με στόχο την επένδυση και ανάπτυξη, είτε την αγορά ήδη κατασκευασμένων ακινήτων.

Χρηματοδότηση Έργων

Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επένδυσης ερευνάται και προτείνεται ή καλύτερη δυνατή λύση χρηματοδότησης, είτε μέσω τραπέζης, είτε μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου.

Νομικά Θέματα

Καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα των νομικών πληροφοριών που μπορεί να απαιτηθούν από τους πελάτες σε ότι αφορά τα ακίνητα.