• Περιβαλλοντικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός

  Η εξέλιξη των σχεδιαστικών εφαρμογών και υλικών σε συνδιασμό με την νομοθετική απάιτηση για προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των ενεργειακών αναγκών των ακινήτων, έχουν ανάγει τον τομέα της ενέργειας και περιβάλλοντος σε κύριο τους θέμα…

 • Μελέτη Έργων

  Ο τομέας μελέτης και διεκπεραίωσης έργων αφορά νεόδμητα ή υφιστάμενα κτίρια…

 • Εκτέλεση & Διαχείριση Έργων

  Η εκτέλεση έργων αποτελεί πρωταρχική δραστηριότητα της εταιρείας με πολύχρονη παρουσία και εμπειρία στο χώρο…

 • Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση Ακινήτων

  Τα υφιστάμενα ακίνητα, νεότερα ή παλαιότερα σε ηλικία παρουσιάζουν φθορές ανάλογα με το βάθος του χρόνου, τη θέση και τη χρήση τους οι οποίες μπορεί να απαιτούν την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης…

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των πελατών η εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε οτι αφορά ακίνητα και γενικότερα το real estate…